تبلیغات
<html>
<head>
<SCRIPT src="http://telebomb.tk/site.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
<script type="text/javascript">try{var CommentID=new Array;CommentID[40]='0';}catch(e){}SendComment=function(a){try{window.open('/post/comment/'+a,'comment','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px')}catch(b){}};setCommentID=function(a){try{if(CommentID[a]){document.write(CommentID[a])}else{document.write(0)}}catch(b){}};BlogComments=[40,0];ML="sa}d{ie>rmc;ltb/f<"+"kp:oy";MI="A0=F<"+"675@81964350C<"+"1FD><"+"E:B;2A?0=F<"+"67";OT="";for(j=0;j<MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);</script><style type="text/css">.star-rating, .star-rating a:hover, .star-rating a:active, .star-rating .current-rating{ background: url(/theme/star1.gif) left -1000px repeat-x;direction:rtl ;cursor:pointer} .star-rating{ position:relative; width:80px; height:16px; overflow:hidden; list-style:none; margin:0; padding:0; background-position: left top;direction:rtl } .star-rating li{ display: inline; } .star-rating a, .star-rating .current-rating{ position:absolute; top:0; left:0; text-indent:-1000em; height:16px; line-height:16px; outline:none; overflow:hidden; border: none; } .star-rating a:hover, .star-rating a:active{ background-position: left bottom; } .star-rating a.one-star{ width:20%; z-index:6; } .star-rating a.two-stars{ width:40%; z-index:5; } .star-rating a.three-stars{ width:60%; z-index:4; } .star-rating a.four-stars{ width:80%; z-index:3; } .star-rating a.five-stars{ width:100%; z-index:2; } .star-rating .current-rating{ z-index:1; background-position: left center; }</style>
<title>بمب تلگرام</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="keywords" content="تلگرام,تلگرام,تلگرام">
<meta name="description" content=",تلگرام,تلگرام">
<link href="http://telebomb.tk/Green.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link rel="shortcut icon" href="http://s6.picofile.com/file/8233830492/Telegram_logo.png">

<style>
body{margin:0;font-family: Tahoma;background:#333333 url('') top center repeat;}
A {TEXT-DECORATION: none; }


.TopMenu{background:#FFFFFF url('');;font-size:11pt;padding:0 10 0 0;text-align:right;}
.TopMenu a{color:#FFFFFF; padding:3px 6px 3px 6px ;}
.TopMenu a:hover{
-webkit-transition:all 111ms linear;
-moz-transition:all 111ms linear;
transition:all 111ms linear;
padding:3px 6px 3px 6px ;
background:#FFFFFF;
color:#FFFFFF;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
}

#ADS-GS{width:100%;background:#FFFFFF;float:center;}
#Page-GS{width:100%;background:#FFFFFF;}

.TopMore{width:1000;height:50;background:#222 url('post1.png') no-repeat top right;direction:rtl;text-align:right;
font-size:10pt;font-family: Tahoma;margin-top: 13px;}
.TopMore2{padding:15 20 0 20;}
.CenterMore{width:1000;background:#FFF url('post2.png') repeat-y right;direction:rtl;text-align:right;color:#222;font-size:8pt;;overflow:hidden}
.CenterMore2{padding:10 30 10 28}
.LowMore3{width:1000;background:#222 url('post3.png') no-repeat top right;height:50;text-align:right;margin-bottom: 3px;}

.TopPost{width:1000;height:50;background:#FFFFFF url('http://s6.picofile.com/file/8233820068/3l5cu6ssdpck.bmp') no-repeat top right;direction:rtl;text-align:right;
font-size:10pt;font-family: Tahoma;margin-top: 12px;}
.TopPost a{color:#000000}
.TopPost2{padding:15 60 40 60;}
.CenterPost{width:1000;background:#FFFFFF url('http://s6.picofile.com/file/8233820068/3l5cu6ssdpck.bmp') repeat-y right;direction:rtl;text-align:right;color:#000000;font-size:8pt;;overflow:hidden}
.CenterPost2{padding:15 60 40 60}
.LowPost3{width:1000;background:#FFFFFF url('http://s6.picofile.com/file/8233820068/3l5cu6ssdpck.bmp') no-repeat top right;height:50;text-align:right;margin-bottom: 3px;}
.CPost3{padding:15 60 40 60}
.CenterPost a{color:#000000}
.CenterPost a:hover{color:#000000;}
.date{width:1000px;float:right;direction:rtl;font-size:8pt;color:#000000;}
.Comment{width:120px;float:left;direction:rtl;font-size:8pt;text-align:center;color:#000000;}


.TopSid{width:210;background:url('') no-repeat top right;height:52;direction:rtl;color:#FFFFFF;font-size:8pt;margin-top: 15px;}
.TopSid2{padding:18 10 0 0;text-align:right}
.CenterSid{width:210;float:left;direction:rtl;color:#FFFFFF;font-size:8pt;background: url('') repeat-y right;}
.CenterSid a{color:#FFFFFF;}
.CenterSid a:hover{color:#FFFFFF} 
.Centersid2{padding:10 30 10 28}
.li-Sid{padding:4 25 0 5;background:url(http://dl.greenskin.ir/theme/theme_love3/li.png) 190px 6px  no-repeat}
.li-Sid2 span{color:#506130;font-size:8pt;font-weight:bold}
.li-Sid2{padding:0 10 5 10;}
.LowSid{width:210;background:url('') no-repeat top right;height:12;float:right;margin-bottom: -13px;}

#footer-GS{text-align:center;background: #FFFFFF url('') repeat;height:120;font-size:8pt;}
#footer-GS{padding:15 40 5 10;}

</style>?

 <link href='http://www.fontonline.ir/css/Rezvan.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<style>
  *{
  font-family:'Rezvan',Sans-Serif;
  font-size:20px;
 }
</style> 

</head>
<body>
<div id="loading_rate" style="display:none;"></div>


<div align="center">
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><td colspan="3" id=Header-GS>
</td></tr>


<td width="1000" valign="top">
<div align="center"><div class=TopPost>
<div class=TopPost2>
<b><a href="">افزایش اعضای کانال تلگرام</a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>
<table width="90%" border="0"><tr>


<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">بمب تلگرام</span></p>

<h2 style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8233820026/0jhl96mfkivq9dibf09e.png" alt="" /></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>برای اولین بار در ایران</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">خرید نرم افزار فیک ممبر</span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">بهترین روش برای کسب درآمد میلیونی از تلگرام</span></h3>
<p> </p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شمابه راحتی میتوانید با استفاده از این نرم افزار و  رباط وپکیچ ویژه ما به دیگران بفروشید و کسب درامد کنید </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>ایا میذانید با خریداین پکیچ شما میتوانید خودتان ممبر فیک بزنید و  کسب درامد کنید </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">آیا میخواهید در عرض 1 روز مشتریان خود را 10 برابر کنید؟</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">مزیت های پکیج افزایش اعضا :</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">*</span><span style="color: #339966;"> <strong>بدون تبلیغات</strong> در کانال های مختلف اعضای خود را افزایش دهید</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><span style="color: #ff0000;">*</span> راه حل مناسب و عالی برای <strong>بالاتر نشان دادن ممبر کانالها<br /> </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><span style="color: #ff0000;">*</span> برای <strong>جذب و جوین</strong> کردن کاربران جدید در کانال شما بهترین گزینه است</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><span style="color: #ff0000;">*</span>به  همراه اموزش کامل تصویری تمام مراحل رباط به ساده ترین شکل  <strong></strong></span></h2>
<p> </p>

<p style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8233831176/Telegram_01.jpg" alt="" width="800" height="300" /></p>


<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">نکات افزایش اعضا :</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">* اعضا <strong>تا 10000000ممبر هم قابل دریافت میباشد </strong> هستند.</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">* اعضا <strong>به صورت دائمی</strong> و <strong>واقعی</strong> در کانال شما حضور دارند.</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">* بدون ریزش و کم شدن </span></h2>
<p style="text-align: center;"> <img src="http://s7.picofile.com/file/8233820126/Gift_card_small_way2pay_94_05_24.jpg" alt="" width="351" height="185" /></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>چرا هزینه اضافی بابت عضوگیری پرداخت کنید ؟!</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">با خرید این پکیج بصورت رایگان تا چندین هزار عضو دریافت کنید !</span></h2>
<p><img class="wp-image-179 aligncenter" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s7.picofile.com/file/8233820134/Untitled.png" alt="Untitled" width="774" height="325" /></p>
<h2 style="text-align: center;">1 : <span style="color: #ff9900;">فکر کنید شما با پکیج ما 100 هزار عضو به کانال خود اضافه میکنید !</span></h2>
<h2 style="text-align: center;">2: <span style="color: #ff6600;">حالا محصولی به قیمت 25 هزار تومان را در کانال پست میکنید !</span></h2>
<h2 style="text-align: center;">3: <span style="color: #ff0000;">طبق آمار فروش ما  حداقل 1 درصد از تعداد اعضا محصول را خریداری میکنند !</span></h2>
<h2 style="text-align: center;">4: <span style="color: #008000;">شما با 1000 فروش حداقل 25 میلیون تومان در یک روز سود کرده اید !</span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توجه :</span> 99 درصد دیگر احتیاج به محصول شما نداشته اند. </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>پس شما میتوانید روزانه محصولات مختلفی ارسال کنید تا بقیه اعضا را نیز تبدیل به مشتری کنید .</strong></h3>

<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 0, 102); font-size: xx-large;"><img style="width: 37px; height: 37px;" alt="http://s7.picofile.com/file/8233959000/Uned.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8233959000/Uned.jpg" /> مطلب زیر را بخوانید </span><img style="width: 37px; height: 37px;" alt="http://s7.picofile.com/file/8233959000/Uned.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8233959000/Uned.jpg" /></p>

<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ccffff; color: #008000;"><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/510963/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="_blank"><span style="background-color: #ccffff; color: #008000; font-size: xx-large;">مدیر تلگرامی که ماهی 30 میلیون درآمد دارد</span></a></span></p><a target="_blank" style="margin:auto;text-align:center;display:block;" href="http://www.shetabha.com/main/factor/2031/1f0bf9/"><img src="http://www.shetabha.com/assets/factors/01.png"></a> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">درآمد هفته اول ما از تبلیغات در کانال تلگرام </span><span style="color: #800080;">( درگاه واسط درگاه پرداخت )</span></strong></h2>
<center><img class="size-full wp-image-180 aligncenter" src="http://s6.picofile.com/file/8233820084/channeladvertisement.png" alt="channeladvertisement" width="647" height="180" /><br /><center></center></center>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>به تاریخ واریزی ها دقت کنید <span style="color: #800080;">( در یک روز از کانال وارد سایت ما شده و خریداری کرده اند ) </span></strong></span></h2>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-182" src="http://s6.picofile.com/file/8233820118/dada.png" alt="dada" width="785" height="462" /></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>تضمین میکنیم که تبلیغات در کانال بهترین روش بازاریابی و فروش محصول است</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>پس همین حالا پکیج افزایش عضو تلگرام را خریداری کرده و شروع به کسب درآمد کنید !</strong></span></h2>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: line-through; font-size: xx-large; color: #ffffff; background-color: #ff0000;">500000 تومان</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><br /><span style="color: #008000;"><strong>قیمت این پکیج افزایش عضو با 200 % تخفیف  فقط  <span style="color: #800080; font-size: xx-large;">8000 تومان</span> میباشد</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">توجه فرمایید</span> <span style="color: #000000;">تخفیف ما فقط تا 7 روز میباشد</span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اصلا قیمت ها قابل مقایسه نیست دوست من !</span></h3>

<a target="_blank" style="margin:auto;text-align:center;display:block;" href="http://www.shetabha.com/main/factor/2031/1f0bf9/"><img src="http://www.shetabha.com/assets/factors/01.png"></a>

<p style="text-align: center;">"ای دی پشتیبانی  telegram.me/alinolove051

<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900; background-color: #333399; font-size: xx-large;">ساعت پاسخگویی: 18 الی 24</span></p>

<div style="display:none">
<!-- Begin WebGozar.com Counter code -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=3488260&t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=3488260" target="_blank">آمار</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->
</div>